Vương Gia Ngốc Tỉ Tỉ Đến Đây

Tác giả:
Gà siêu chíp
Truyện Vương Gia Ngốc Tỉ Tỉ Đến Đây - “Một ngày rực sáng, mỉm cười chào nắng Phía trước con đường, ta cần đi còn xa lắm Một bầu trời mới, cùng bạn bè tôi Dốc...
Trang: