Xuyên Thấu

Tác giả:
Ryu Murakami
Truyện Xuyên Thấu - Dịch giả: Lê Thị Hồng Nhung Nguồn: e-thuvien Trong nôi, một sinh linh bé bỏng đang say sưa ngủ. "Trông cứ như là mấy con thú được nu...
Trang:
1