Vương Quốc Những Kẻ Lạ Mặt

Tác giả:
Zoe Ferraris
Truyện Vương Quốc Những Kẻ Lạ Mặt - Mười chín. Đó là số tử thi được phát hiện ngoài sa mạc. Tất cả đều là phụ nữ. Thủ phạm có thể chỉ là một người, và hắn đã...
Trang: