Vô Ngữ Ngôn Thương

Thể loại:
Truyện Vô Ngữ Ngôn Thương - “Rót trà.” “Mua thuốc lá.” “Phòng ngủ và phòng khách đều phải quét lại, chỗ kia vẫn còn bụi.” “Cái gì? Buổi tối còn có hẹn với bạ...
Trang:
1