Thiết Tẫn Quang Âm

Thể loại:
Tác giả:
Tiểu Đạm
Truyện Thiết Tẫn Quang Âm - [Lần đầu tiên nhìn thấy hắn vô sắc, ta đã muốn nhuộm lấy hắn bằng màu sắc của ta, chỉ độc nhất của ta] ※ Thời điểm Akashi Seijuur...
Trang: