Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 1 : Lời dẫn truyện

Hàng trăm nghìn vạn năm trước, Trái đất khắp nơi đều tồn tại người tu thần. Thiên đạo được tiên giới hình thành để duy trì hoà bình trái đất và đưa Thần cảnh giả phi thăng tiên giới truy cầu tiên đạo. Nhưng hàng vạn năm qua đi Trái đất không có xuất hiện Thần cảnh giả nên dần dần bị tiên giới lãng quên. Thiên đạo dần dần biến mất trên thế giới. Con người đang đối mặt với tận thế do sự mất cân bằng linh khí. Lúc này, hai bộ tộc hùng mạnh nhất là Long tộc và Phượng hoàng tộc đã đứng lên thực hiện giao dịch với Thiên đạo để cứu vớt toàn thể người dân trên địa cầu. Họ cùng nhau sử dụng toàn bộ sức mạnh và tính mạng của mình đưa toàn bộ linh khí luyện chế ra một món Thần khí trợ giúp con người phi thăng tiên giới truy cầu lấy tiên đạo. Sau khi Thần khí ra đời thì được giữ bí mật và được Thiên đạo cất giữ ở nơi bí mật chờ đợi chủ nhân thích hợp vì hai bộ tộc tranh giành lẫn nhau đoạt lấy Thần khí khiến thế giới chiến tranh xảy ra khắp nơi. Toàn bộ linh khí triệt để biến mất sau đó, con người sáng tạo ra chân khí (hàng nhái linh khí kém chất lượng) dựa trên cấu tạo cơ bản của linh khí được hình thành tại đan điền con người. Dần hình thành lên các cổ võ giả. Còn Thiên đạo và thần khí thì biến mất trên thế gian và bị thế giới lãng quên, Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc cũng suy thoái đi trở thành cổ võ giới siêu cấp gia tộc Là Long gia và Phượng gia. Phân chia đẳng cấp trong cổ võ: mỗi tầng chia sơ trung cao và đại viên mãn cấp 4 tiểu cảnh giới. Khí kính, minh kính,ám kính,hoá kính,đan kính, cương kính, kiến đạo bất phôi, kiến thần bất phôi. Phân chia đẳng cấp trong tu thần giả:cũng có 4 tiểu cảnh giới: Phàm cảnh (tương ứng minh kính nhưng mạnh hơn một tý), địa cảnh(hoá kính),thiên cảnh (kiến đạo bất phôi), thần cảnh (phi thăng tiên giới). Câu truyện bắt đầu thôi.