Sau Những Cánh Cửa Đóng Kín

Thể loại:
Tác giả:
Shannon McKenna
Truyện Sau Những Cánh Cửa Đóng Kín - Chín giờ bốn mươi sáu phút tối. Sắp đến lúc rồi. Màn hình phát ra những sắc xanh dương kì quái trong căn phòng tối om, n...
Trang:
1
2