Quỷ Ám (The Exorcist)

Truyện Quỷ Ám (The Exorcist) - Ánh nắng chói chang vắt từ trán ông già ra những giọt mồ hôi lớn, thế mà ông vẫn khum đôi tay ấp lấy cốc trà nóng ngọt ngào nh...
Trang:
1