Phi Hữu

Tác giả:
Lam Lâm
Truyện Phi Hữu - Cảm xúc của Chung Lý đối với Đỗ Du Dư vô cùng phức tạp. Hồi còn tiểu học, bọn họ học cùng lớp với nhau. Chung Lý vô cùng thích tìm cậu nhóc ...
Trang:
1
2