Ngọ môn quẫn sự

Tác giả:
Ảnh Chiếu
Truyện Ngọ môn quẫn sự - Tất cả tất cả, bắt nguồn từ một bát thịt kho tàu.Khi đó cô còn nhỏ tuổi, vừa đúng vào thời điểm tuổi mười sáu đậu khấu đầu cành(*), ...
Trang: