Nạn Nhân Thứ Tư

Tác giả:
Tess Gerritsen
Truyện Nạn Nhân Thứ Tư - Hôm nay họ sẽ tìm thấy cô ta. Ta biết việc này sẽ xảy ra. Ta có thể tưởng tượng khá sống động các chuỗi sự kiện dẫn đến phát hiện đó...
Trang:
1
2