Mùi Hương

Tác giả:
Patrick Suskind
Truyện Mùi Hương - Vào thế kỷ 18, ở nước Pháp có một gã thuộc loại thiên tài nhưng cũng đáng ghê tởm nhất của thời đại không hiếm những nhân vật thiên tài và...
Trang: