Kế Hoạch Hoàn Hảo

Tác giả:
Sidney Sheldon
Truyện Kế Hoạch Hoàn Hảo - Trang đầu tiên cuốn nhật ký của Leslie Stewart viết : "Nhật ký thân mến : Sáng nay ta đã gặp người đàn ông ta sẽ lấy làm chồn...
Trang:
1
2