Dòng Máu

Tác giả:
Sidney Sheldon
Truyện Dòng Máu - ISTANBUL Thứ bảy, mồng 5 tháng Chín, 10 giờ tối. Ngồi một mình trong bóng tối, đằng sau bàn làm việc của Hajib Kafir, anh thờ ơ nhìn qua kh...
Trang: