Cường Mãi Cường Mại

Thể loại:
Tác giả:
Ly Nhiên
Truyện Cường Mãi Cường Mại - Thiệu Ly được bà Thiệu nhặt từ bệnh viện thành phố S đem về nuôi. Bà Thiệu thời còn trẻ thủ tiết, không tái giá hai mấy năm trời...
Trang: