Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 4: Ngôi Nhà Thần Hades

Tác giả:
Rick Riordan
Truyện Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 4: Ngôi Nhà Thần Hades - Hazel TRONG CUỘC TẤN CÔNG THỨ BA, Hazel suýt ăn một tảng đá. Cô đang chú mục nhìn sương mù,...
Trang: