Bướm Trắng

Tác giả:
Walter Mosley
Truyện Bướm Trắng - Easy Rawlins!”, có tiếng ai vừa gọi. Tôi quay lại nhìn thấy Quinten Naylor đưa tay vặn núm cửa trước cổng. Quinten khổ ngườitầm thước,gã ...
Trang:
1
2