Âm Mưu Ngày Tận Thế

Tác giả:
Sidney Sheldon
Truyện Âm Mưu Ngày Tận Thế - Ngày thứ nhất. Thứ hai, 15 tháng Mười - Anh lại thấy mình trong cái quân y viện chật chội ở căn cứ Củ Chi, Việt Nam và Susan đan...
Trang: