Truyện Xuyên Không

Truyện xuyên không là những truyện mà nhân vật chính ví một lí do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở trong một không gian hay khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên quan bằng thân xác mình hoặc bằng thân xác của người khác

Danh sách Truyện Xuyên Không hay:

Trang: