Vong Ngữ

Tác giả Vong Ngữ sinh ngày 10/1976 tại Thành phố Từ Châu – Tỉnh Giang Tô. Nhà văn tên thật là Đinh Lăng Thao, quốc tịch: Trung Quốc, dân tộc: Hán. Vong Ngữ hiện là một trong những tác giả văn học mạng vô cùng nổi tiếng, ông là người mở đầu cho thể loại tiểu thuyết người phàm tu tiên. Hiện tại ông đang là tác giả Bạch Kim trên Qidian. Trước khi tham gia viết truyện, Vong Ngữ đã tốt nghiệp ở Học viện công nghệ Vô Tích và tiếp tục học đại học ngành Pháp luật; ông từng làm một nhân viên văn phòng bình thường ở Từ Châu.